สำรองแพ็กเกจ Langham Exclusive พร้อมรับไมล์มูลค่ารวมสูงสุด 750,000 ไมล์

สำรองแพ็เกจ Langham Exclusive พร้อมรับโอกาสในการครอบครองไมล์สะสมมูลค่ารวม 750,000 ไมล์

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2560 สำหรับสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ที่สำรองแพ็กเกจ Langham Exclusive และเข้าพักกับโรงแรมเครือแลงแฮมในอัตราที่กำหนด รับโอกาสในการได้รับไมล์สะสมจำนวน 250,000 ไมล์ ซึ่งสามารถแลกรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลบัตรโดยสารไป-กลับของการบินไทย หรือสายการบินอื่นๆในเครือข่ายสตาร์ อัลไลแอนซ์  สำหรับรายละเอียดการแลกรางวัล คลิกที่นี่

สมาชิกสามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้โดยตอบแบบสอบถามออนไลน์เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการสำรองห้องพัก และผู้ที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 3 ท่าน ที่ถูกคัดเลือกจะได้รับรางวัล 250,000 ไมล์

สำรองห้องพัก คลิก

เงื่อนไข:

  1. ข้อเสนอนี้สำหรับการสำรองห้องและเข้าพักตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2560 เท่านั้น
  2. ข้อเสนอนี้สามารถใช้ได้กับแพ็กเกจ Langham Exclusive เท่านั้น (การสำรองและซื้อแพ็กเกจ Bed and Breakfast, Club and Suite Retreat และ Linger Longer ล่วงหน้า)
  3. เข้าพักต้องแจ้งข้อมูล ชื่อ นามสกุล, e-mail address, หมายเลขสำรองห้องพัก และหมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ที่ถูกต้องและตอบแบบสอบถามออนไลน์ก่อน 31 ตุลาคม 2560 จึงจะสามารถรับข้อเสนอนี้ได้
  4. ผู้เข้าพักที่สำรองห้องพักแพ็กเกจ Langham Exclusive จะได้รับอีเมลยืนยันพร้อมเว็บสำหรับการตอบแบบสอบถามออนไลน์
  5. สมาชิกที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญนี้จะได้รับ e-mail แจ้งในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ในกรณีที่ไม่สามารถส่ง e-mail ถึงผู้รับรางวัลได้ หรือไม่มีการติดต่อกลับจากผู้รับรางวัลภายในวันที่ 4 ธันวาคม (ตามเวลาฮ่องกง) Langham Hospitality Group ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัล และส่งมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไปภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยผู้ได้รับรางวัลในลำดับถัดไปจะต้องติดต่อกลับภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 (ตามเวลาฮ่องกง) 
  6. ผู้ได้รับรางวัลแต่ละท่านจะได้รับไมล์สูงสุด 250,000 ไมล์ บันทึกลงในบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัส ภายใน 90 วัน หลังวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ไมล์ที่ได้รับจะสามารถใช้แลกรางวัลได้จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2561
  7. หากข้อมูลใดๆของผู้ได้รับรางวัลไม่ถูกต้องหรือหากบัญชีสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัสของผู้ได้รับรางวัลมิได้อยู่ในสถานะปกติ (Active) Langham Hospitality Group ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลดังกล่าว
  8. Langham Hospitality Group ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของเงื่อนไข หรือระงับข้อเสนอนี้ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. ในกรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ การตัดสินของ Langham Hospitality Group ถือเป็นที่สุด

กลับไปหน้าหลัก