ท่องโลกไปกับ AVIS แล้วรับโบนัสไมล์ 1,000 ไมล์พร้อมส่วนลดสูงสุด 20%

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับประสบการณ์ท่องโลกกว้าง เดินทางไปกับคนที่คุณรักพร้อมรับโบนัสไมล์ 1,000 ไมล์เมื่อเช่ารถขับกับเอวิส ณ ศูนย์บริการรถเช่าที่ร่วมรายการในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาติน อเมริกา และเอเชียแปซิฟิก และรับส่วนลดสูงสุด 20% เมื่อสำรองรถเช่าภายใน 31 พฤษภาคม 2560

สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส รับโบนัสไมล์ 1,000 ไมล์เมื่อเช่ารถกับเอวิส 2 วันขึ้นไป

ช่วงเวลาสำรองรถเช่า: 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560
ช่วงเวลาการเช่ารถ: 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2560
ประเภทรถ: ทุกกลุ่ม (เอเชีย) กลุ่ม C ขึ้นไป (สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรปตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาติน อเมริกา  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิก)
ส่วนลด : สูงสุด 50% จากอัตราเช่าปกติสำหรับการเช่ารถในประเทศไทย

มากกว่านั้น เมื่อสำรองรถเช่าภายใน 31 พฤษภาคม 2560 รับส่วนลดสูงสุด 20% ณ ศูนย์บริการรถเช่าที่ร่วมรายการในยุโรปตะวันออกกลาง แอฟริกาและเอเชีย

ช่วงเวลาสำรองรถเช่า: 1 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560
ช่วงเวลาการเช่ารถ: 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน2560
ส่วนลด: สูงสุด 20%

เพียงแจ้งหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส พร้อมรหัสส่วนลด AWD #Y795000 เมื่อทำการสำรองรถเช่าและแสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัสขณะรับรถ

สำรองรถเช่าได้ที่นี่ หรือติดต่อศูนย์บริการรถเช่าเอวิส โทร. +66 2 251 1131-2 (สำหรับการเช่าทั้งใน และต่างประเทศ)

เช่ารถขับในต่างประเทศ คลิกที่นี่

เงื่อนไข

 • ข้อเสนอพิเศษโบนัสไมล์นี้ใช้ได้กับการสำรองรถเช่า เพื่อขับเองเท่านั้นโดยเป็นการสำรองรถเช่าได้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม- 30 มิถุนายน2560 สำหรับการเช่ารถขับระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2560
 • ข้อเสนอพิเศษโบนัสไมล์นี้ใช้ได้กับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ณ ศูนย์บริการรถเช่า Avis ที่ร่วมรายการในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาติน อเมริกา เอเชีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเท่านั้น
 • สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัสรับโบนัสไมล์ 1,000 ไมล์เมื่อเช่ารถตามเงื่อนไข โดยรับโบนัสไมล์เมื่อเช่ารถติดกัน 2 วันขึ้นไป ณ ศูนย์บริการรถเช่าที่ร่วมรายการในเอเชียสำหรับรถเช่าทุกกลุ่ม และรับโบนัสไมล์เมื่อเช่ารถติดกัน 2 วันขึ้นไป ณ ณ ศูนย์บริการรถเช่า Avis ที่ร่วมรายการในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาติน อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเช่ารถตั้งแต่กลุ่ม C ขึ้นไป
 • สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส รับส่วนลดสูงสุด 20% ณ ศูนย์บริการรถเช่าที่ร่วมรายการในยุโรปตะวันออกกลาง แอฟริกาและเอเชีย
 • ช่วงเวลาสำรองรถเช่าเพื่อรับส่วนลดตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560
 • ช่วงเวลาการเช่ารถเพื่อรับส่วนลดตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2560
 • กรุณาแจ้งหมายเลขบัตรสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส พร้อมรหัสส่วนลด AWD #Y795000 เมื่อทำการสำรองรถเช่าโดยอาจมีช่วงการปิดรับการจอง และต้องทำการสำรองรถเช่าล่วงหน้า
 • รับไมล์สะสมได้เฉพาะการเช่ารถในอัตราที่กำหนดโดยไม่สามารถรับไมล์สะสมได้สำหรับค่าเช่ารถในอัตราพิเศษสำหรับบริษัท บริการเช่ารถพร้อมคนขับ พนักงาน
  สายการบินบริษัททัวร์ หรืออัตราพิเศษอื่นๆ
 • กรณีที่แจ้งหมายเลข AWD อื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นขณะสำรองรถเช่า จะไม่ได้รับโบนัสไมล์
 • กรณีที่แจ้งหมายเลข AWD อื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นใน Avis Preferred จะไม่ได้รับโบนัสไมล์และเมื่อสำรองรถเช่าแล้วไม่สามารถแก้ไขได้
 • กรุณาแจ้งหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัสของผู้ขับชื่อแรก (ผู้เช่า) ขณะสำรองรถเช่าและแสดงบัตรสมาชิกขณะรับรถ
 • ผู้เช่าจะต้องมีอายุและคุณสมบัติในการขับรถตรงตามมาตรฐานของเอวิส
 • ส่วนลดอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและขึ้นอยู่กับวันที่ทำการเช่ารถ
 • ข้อเสนอพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ Avis Prestige, Avis Signature Series และAvis Select Series
 • การรับไมล์สะสมอาจใช้เวลา 6-8 สัปดาห์นับจากวันที่ทำการเช่ารถและไม่สามารถโอนไมล์สะสม แลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ข้อเสนอพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ ได้
 • เอวิสและรอยัล ออร์คิดพลัส ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเกิดความผิดพลาดทางเอกสาร
 • เอวิสและรอยัล ออร์คิดพลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขข้อเสนอพิเศษนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของเอวิส

กลับไปหน้าหลัก