อัพเดทข่าวสารจากสายการบินไทยสมายล์

สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถสะสมไมล์ได้ เมื่อซื้อบัตรโดยสารและเดินทางกับสายการบินไทยสมายล์ในเที่ยวบินที่กำหนด ทั้งนี้ ไมล์สะสมที่ได้รับจากการเดินทางกับเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ ถือเป็นไมล์เอกสิทธิ์ (Qualifying Miles) และสามารถใช้ในการพิจารณาสถานภาพสมาชิกได้

หากท่านซื้อบัตรโดยสารจากไทยสมายล์ หรือตัวแทนจำหน่ายของไทยสมายล์ ในฐานะที่ไทยสมายล์เป็นสายการบินผู้ทำการบิน (Operating Carrier) รหัสเที่ยวบินที่ท่านจะได้รับจะขึ้นต้นด้วย WE และตามด้วยตัวเลข 3 หลัก

และหากท่านซื้อบัตรโดยสารจากการบินไทย หรือตัวแทนจำหน่ายของการบินไทย ในฐานะที่การบินไทยเป็นสายการบินผู้ทำการขายบัตรโดยสาร (Marketing Carrier) รหัสเที่ยวบินที่ท่านจะได้รับจะขึ้นต้นด้วย TG และตามด้วยตัวเลข 4 หลัก

การรับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จากเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยไทยสมายล์ขึ้นอยู่กับประเภทของอัตราค่าบัตรโดยสารที่ท่านชำระเงิน สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศของไทยสมายล์ รหัสเที่ยวบินที่ตามด้วยตัวเลขทั้ง 3 หลักและ 4 หลัก หลักเกณฑ์การสะสมไมล์ขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสารตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1

ชั้นโดยสาร

รหัสชั้นโดยสาร

รับไมล์สะสม

ประเภทบัตรโดยสาร

ชั้นประหยัด

พรีเมี่ยม

(สมายล์พลัส)

U A P

110%

ประเภทบัตรโดยสาร

ชั้นประหยัด

(สมายล์คลาส)

Y B M H Q V W T

(เที่ยวบินไทยประเทศ และระหว่างประเทศ)

100%

สมายล์พลัส

Domestic K S Z O

50% *

สมายล์เฟล็กซี่

International K S Z O

25% *

สมายล์เซฟเวอร์

T K S Z O E

0% *

สมายล์เซฟเวอร์

*รับไมล์สะสมขั้นต่ำ 500 ไมล์ สำหรับเที่ยวบินที่มีระยะทางบินต่ำกว่า 500 ไมล์ ในกรณีที่ท่านซื้อบัตรโดยสารประเภทราคาพิเศษต่างๆ หรือ บัตรโดยสารสำหรับหมู่คณะ ท่านอาจได้รับไมล์สะสมไม่เต็มจำนวนหรือไม่ได้รับไมล์สะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของอัตราค่าบัตรโดยสารที่ท่านชำระเงิน และท่านจะไม่สามารถสะสมไมล์ได้สำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินประเภทเช่าเหมาลำ เครื่องบินบรรทุกสินค้า บัตรโดยสารรางวัล และบัตรโดยสารแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของไทยสมายล์ที่มีรหัสเที่ยวบินตามด้วยตัวเลข 4 หลัก หลักเกณฑ์การสะสมไมล์ขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสารตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2

ชั้นโดยสาร

รหัสชั้นโดยสาร

รับไมล์สะสม

ชั้นประหยัด

พรีเมี่ยม

(สมายล์พลัส)

U

110%

ชั้นประหยัด

(สมายล์คลาส)

Y B M H Q

(เที่ยวบินไทยประเทศ และระหว่างประเทศ)

100%

T K S

75%

G

50%

V W

25%

L

0%

*เที่ยวบินระหว่างประเทศของไทยสมายล์ที่มีรหัสเที่ยวบินตามด้วยตัวเลข 3 หลักหลักเกณฑ์การสะสมไมล์เป็นไปตามตารางที่ 1  และขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสารและสามารถรับไมล์สะสมขั้นต่ำ 500 ไมล์ สำหรับเที่ยวบินที่มีระยะทางบินต่ำกว่า 500 ไมล์ แต่จะไม่สามารถสะสมไมล์ได้สำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินประเภทเช่าเหมาลำ เครื่องบินบรรทุกสินค้า บัตรโดยสารรางวัล และบัตรโดยสารแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ

สำรองที่นั่งบัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล์ ที่

www.thaismileair.com

  • ศูนย์บริการทางโทรศัพท์สายการบินไทยสมายล์ โทร 1181 หรือ 02 118 8888

 

www.thaiairways.com

  • ศูนย์บริการทางโทรศัพท์สายการบินไทย โทร 02 356 1111
  • สำนักงานการบินไทยทั่วโลก

สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถแลกรางวัลบัตรโดยสารของเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยการบินไทยสมายล์ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับ ตารางรางวัลบัตรโดยสารของการบินไทย รายละเอียดเพิ่มเติม และแลกรางวัลบัตรโดยสารที่ทำการบินด้วยการบินไทยสมายล์ได้ที่ www.thaiairways.com/rop หรือติดต่อ

  • ศูนย์บริการทางโทรศัพท์สายการบินไทย โทร 02 356 1111
  • สำนักงานการบินไทยทั่วโลก

สิทธิประโยชน์ จากไทยสมายล์

  • สิทธิในการเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าจากน้ำหนักที่ระบุบนบัตรโดยสาร บัตรแพลทินัม และบัตรทอง 20 กิโลกรัม บัตรเงิน 10 กิโลกรัม
  • สิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรแพลทินัม และบัตรทอง พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน ในการใช้ห้องรับรองของไทยสมายล์ และการบินไทย

เส้นทางการบินของไทยสมายล์

อัพเดทข้อมูล รวมถึงเส้นทางบินของไทยสมายล์ได้ที่ www.thaismileair.com

กลับไปหน้าหลัก