เราดูแลทุกเที่ยวบินเพื่อการเดินทางที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

สตาร์ อัลไลแอนซ์ มีทีมเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการดูแลเที่ยวบินนับพันๆ เที่ยวเพื่อให้การเดินทางเชื่อมต่อไปยังจุดหมายของท่านสมาชิกเป็นไปด้วยความราบรื่น ทั้งการเดินทาง และสัมภาระของท่านให้ถึงที่หมายสะดวกยิ่งขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ทีมเจ้าหน้าที่ของ สตาร์ อัลไลแอนซ์ ณ ศูนย์กลางการบินทั้ง 11 แห่งให้บริการผู้โดยสาร 54,000 คน และกระเป๋าสัมภาระ 246,000 ชิ้น ภายใน 3 ปี ข้างหน้านี้ จะมีการเพิ่มศูนย์การให้บริการเชื่อมต่อการเดินทางในศูนย์กลางทางการบินทั่วโลก เพื่อให้ผู้โดยสารที่เดินทางกับ สตาร์ อัลไลแอนซ์ สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังจุดหมายได้ทั่วโลกอย่างสะดวกสบาย นับเป็นรายละเอียดเล็กๆ ที่สร้างความพึงพอใจอันยิ่งใหญ่ให้กับทุกท่าน

ท่านสามารถค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ staralliance.com/connection-service.

กลับไปหน้าหลัก