สตาร์อัลไลแอนซ์ เราลงทุนเพื่ออนาคต

สตาร์ อัลไลแอนซ์ กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เบื้องหลัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้สายการบินพันธมิตร สามารถให้บริการการเดินทางแก่ผู้โดยสารได้อย่างสมบูรณ์แบบไร้รอยต่อทั้งในปัจจุบันและอนาคตไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการค้นหาทางออกขึ้นเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินต่อเนื่อง การช่วยเหลือให้ผู้โดยสามารถเดินทางไปถึงสนามบินได้เร็วขึ้นหรือเทคโนโลยีที่จะทำให้ทราบว่าสัมภาระอยู่ที่ใดตลอดการเดินทางสัมผัสเทคโนโลยีในการเดินทางแบบไร้รอยต่อกับ สตาร์ อัลไลแอนซ์ ได้ที่ staralliance.com/tech

กลับไปหน้าหลัก