เดินทางสู่จุดหมายในอินเดีย และศรีลังกา สัมผัสอารยธรรม ความเชื่อ และจิตวิญญาณ

อินเดีย และศรีลังกา คือ จุดหมายเปี่ยมเสน่ห์ที่อารยธรรม ความเชื่อ และจิตวิญญาณมีชีวิต ยังคงดำเนินไปในชีวิตประจำวัน และสามารถพบเห็นได้จากวิถีชีวิตในทุกตารางนิ้วของเมือง

การบินไทยนำท่านเริ่มต้นศักราชใหม่สู่จุดหมายแห่งความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งอากาศเย็นสบายในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ จะเติมเต็มจิตวิญญาณการเดินทางของท่าน

คยา

นอกจากจะเป็นเมืองสำคัญของผู้แสวงบุญชาวฮินดูแล้ว คยาคือเมืองสำคัญอันเป็นที่ตั้งของ “พุทธคยา” 1 ใน 4 พุทธสังเวชนียสถาน จุดหมายสำคัญของพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพุทธ เป็นสถานที่ตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถือเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา พุทธคยาประกอบด้วย กลุ่มพุทธศาสนาสถานสำคัญที่มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “วัดมหาโพธิ์” ได้แก่ องค์เจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูง 51 เมตร ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับในช่วงเวลาตรัสรู้ พระแท่นวัชรอาสน์ที่ประทับตรัสรู้ อนิมิสเจดียสถาน กลุ่มพระเจดีย์เสวยวิมุตติสุข สระมุจลินทร์ บ้านนางสุชาดา ถ้ำดงคสิริ อันเป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีวัดไทย และวัดพุทธนานาชาติที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมพุทธในแบบของประเทศตัวเอง อาทิ วัดญี่ปุ่น วัดทิเบต วัดพม่า วัดลาว พุทธคยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2545


ชัยปุระ

เมืองหลวงของรัฐราชสถาน ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1727 ในรัชสมัยมหาราชาไสวจัยซิงห์ที่ 2 เป็นที่ตั้งของพระราชวังและอาคารสำคัญต่าง ๆ “ชัยปุระ” หรือ “จัยปูร์” ยังได้รับการขนานนามว่าเป็น “นครสีชมพู” เนื่องจากในสมัยมหาราชาไสวรามซิงห์ที่ 2 ได้มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีบ้านเรือนด้วยสีชมพู เพื่อต้อนรับการมาเยือนของเจ้าชายอัลเบิร์ต พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร ชัยปุระเป็นเมืองที่วางผังเป็นตารางหมากรุก โดยมีพระราชวังหลวง (City Palace) อยู่ตรงกลาง ซึ่งปัจจุบันเปิดให้เข้าชมเป็น “พิพิธภัณฑ์มหาราชาไสวมานซิงห์ที่ 2” ภายในจัดแสดงทรัพย์สมบัติของอดีตมหาราชาและพระมเหสี ศาสตราวุธ ด้านในมีซุ้มประตู 4 ฤดูที่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ด้านข้างของพระราชวังคือ “หอดูดาวจันทาร์มานทาร์” (Jantar Mantar) ที่มีหอนาฬิกาแดด 1ใน 5 แห่งที่สร้างขึ้นในสมัยมหาราชาไสวจัยซิงห์ที่ 2 ถัดไปคือ “พระราชวังฮาวาลมาฮาล” (Hawa Mahal) หรือ “พระราชวังสายลม”​ ที่สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพู มีหน้าต่างคล้ายรวงผึ้ง สัญลักษณ์คุ้นตาของชัยปุระ นอกจากนี้ ผู้มาเยือนชัยปุระยังไม่ควรพลาด “พระราชวังฤดูร้อนจัลมาฮาล” (Jal Mahal) ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาบมันสกา “พระราชวังและป้อมชัยคฤห์” (Jaigarh Fort) ที่มีปืนใหญ่หนักถึง 50 ตันที่สร้างขึ้นเพื่ออารักขา “พระราชวังแอมเบอร์” (Amber Fort) ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะฮินดูและราชปุตอันเลื่องชื่อ


พาราณสี

เมืองเก่าแก่อายุถึงกว่า 4,000 ปีแห่งนี้คือ 1 ใน7 เมืองศักดิ์สิทธิ์ที่มนตร์เสน่ห์แห่งคติความเชื่อโบราณยังคงไม่เสื่อมคลาย ไฮไลต์สำคัญคือการล่องเรือในแม่น้ำคงคา โดยเริ่มที่ “ท่าทศาศวเมธ” ท่าน้ำที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งผู้แสวงบุญชาวฮินดูจำนวนมากจะมาอาบน้ำชำระร่างกายในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งพิธีอารตีหรือพิธีบูชาไฟในยามค่ำคืน “ท่ามณิกรรนิการ์” ที่แต่ละวันมีผู้นำศพมาเผาและลอยในแม่น้ำคงคา “วัดวิศวนาถ” ที่ชาวฮินดูเบียดเสียดกันแย่งสักการะศิวลึงค์เพื่อชำระบาป “เทวาลัยทุรคา” เทวาลัยสีแดงที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เพื่อสักการะเจ้าแม่ทุรคา ทั้งยังเป็นที่อาศัยของฝูงลิงจำนวนมาก และ “ป้อมรัมนาการ์” ป้อมริมแม่น้ำสร้างจากหินทรายสลักลวดลายงดงามสถาปัตยกรรมโมกุลที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 18ซึ่งภายในยังมีวัดและพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปวัตถุหายากควรค่าแก่การเยี่ยมชมอีกด้วย


โคลอมโบ

เมืองหลวงสีเขียวของประเทศศรีลังกา ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งมหาสมุทรอินเดีย” ที่ซึ่งร้านชา สถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์ และกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคมยังคงอบอวลอยู่ทั่วทั้งเมือง ทำให้การเยือนกรุงโคลอมโบราวกับการเดินทางย้อนอดีต นักท่องเที่ยวสามารถชมโบราณวัตถุจากยุคต่าง ๆ นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคอนุราธปุระ ยุคโปโลนนารุวะ จวบจนยุคปัจจุบัน รวมทั้งพระพุทธรูปโบราณสมัยศตวรรษที่ 9 เครื่องราชกกุธภัณฑ์ และเงินตราสมัยต่าง ๆ

ได้ที่ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโคลอมโบ” เที่ยวชมวัดวาอารามที่มีอยู่หลายแห่ง อาทิ “วัดกัลณียา” ที่มีประวัติยาวนานนับพันปี และจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวสำคัญทางพุทธศาสนา หรือจะเดินทางต่อไปยังเมือง “แคนดี้” เพื่อนมัสการพระเขี้ยวแก้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศรีลังกาก็ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถพักผ่อนริมทะเลยามบ่ายได้ที่ “กอลเฟซกรีน” จุดปิกนิกยอดนิยมของชาวโคลอมโบ หรือจะเดินทางต่อไปที่ “หาดค็อกกาลา” เพื่อชมชาวประมงตกปลาบนเสาไม้ไผ่ก่อนก่อนแสงสุดท้ายของวันจะลาลับขอบฟ้า


เดินทางสำรวจจุดหมายแห่งจิตวิญญาณกับการบินไทย ให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ - โคลอมโบ สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ที่ thaiairways.com และสายการบินไทยสมายล์ ให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ - คยา, ชัยปุระ, พาราณสี สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ที่ thaismileair.com

กลับไปหน้าหลัก